DUKAT
DUKAT
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Metody wyceny gruntów

autor: Dukat

Wycena gruntów to proces, za pomocą którego ustala się wartość określonej powierzchni ziemi. Istnieje wiele metod wyceny gruntów, lecz żadna z nich nie jest pozbawiona wad. Wybór odpowiedniej metody zależy przede wszystkim od celu dokonania wyceny. Niezależnie od tego, czy kupujesz, sprzedajesz czy budujesz, musisz dokonać wyceny, lecz w każdym przypadku proces ten wygląda całkowicie inaczej.

Ogólnie rzecz biorąc, przed zastosowaniem jakiejkolwiek metody sprawdza się wartość rynkową danej nieruchomości, która nie zapewnia rzeczywistej wartości ziemi, ale pozwala na jej przybliżone oszacowanie. Nie jest to wycena gruntów matematyczna, ale daje przybliżoną wycenę, która jest zbliżona do rzeczywistej.

Istnieje wiele metod obliczeniowych, najpopularniejsze z nich to:

grunty
  • Metoda porównawcza - Jest to proces, w którym wycena gruntów dokonywana jest poprzez porównanie jej z wyceną tego samego typu gruntu lub nieruchomości na tym samym obszarze. Chociaż jest to najpowszechniejsza metoda, ale ponieważ opiera się ona całkowicie na założeniu i ignoruje inne czynniki, doskonale odzwierciedla wartość rynkową, a cena może być wysoka lub niska w zależności od sytuacji.
  • Metoda spłaty - Metoda ta jest stosowana przez tych, którzy planują zapłacić określoną kwotę na podstawie swoich dochodów. Podatki, koszty napraw, okres pustostanów i inne czynniki są również brane pod uwagę. Po zakończeniu okresu dzierżawy własność przechodzi na nabywcę, który może następnie go sprzedać.
  • Metoda dochodowa - Metoda ta uwzględnia zysk z wybranej nieruchomości i jej wartość rynkową. Większa rentowność oznacza, że możliwość zwrotu z inwestycji jest większa. Jest to przydatne, jeśli porównuje się je w celu podjęcia decyzji, w którą opcję należy zainwestować - nieruchomość, kapitał własny, obligacje, stałe lokaty itp.
  • Metoda rezydualna - służy do rozpatrywania, czy inwestycja w daną ziemię przyniesie duże korzyści, czy też nie. Aby uzyskać wycenę gruntów metodą rezydualną, konieczna jest znajomość wartości rynkowej. Kalkulacja kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu jest również niezbędnym czynnikiem do uzyskania wartości rezydualnej.
  • Metoda kosztowa - Kalkulacja niektórych gruntów dokonywana jest za pomocą wartości bazowej, która uwzględnia wszystkie koszty związane z budową. Koszt bazowy często stanowi dobre stanowisko do pomiaru wszystkich obliczeń.

Z powyższych treści jasno wynika, że oszacowanie wartości rynkowej jest konieczne we wszystkich powyższych przypadkach, a jeśli nabywca nie jest mieszkańcem danego obszaru, to napotyka on na wiele problemów. Wycena gruntów jest bardzo ważnym krokiem, który należy podjąć, zanim zdecydujemy się na zakup lub sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości i powinna być wykonana z należytą starannością. Dlatego warto korzystać z pomocy specjalisty, jakim jest rzeczoznawca, który wykonuje całą pracę badawczą za klienta.


Źródła:
 http://www.dual-wyceny.pl/ - Wyceny domów. mieszkań i gruntów
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon