DUKAT
DUKAT
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Uprawnienia architektoniczne - jak je uzyskać?

autor: Dukat

Uprawnienia architektoniczne to uprawnienia zawodowe, które są niezbędne, jeśli chce się pełnić samodzielne funkcje techniczne na placu budowy. Zasada ta obowiązuje na terenie całej Polski. Bez uprawnień architektonicznych nie można także obejmować takich stanowisk jak główny projektant budowlany, czy kierujący robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury.

Jak zdobyć uprawnienia architektoniczne?

egzamin pisemny

Uprawnienia architektoniczne przyznawane są osobom, które z wynikiem pozytywnym ukończyły egzamin przygotowany przez Izbę Inżynierów oraz Izbę Architektów. Ponadto należy być absolwentem studiów o kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka, a także odbyć roczna lub kilkuletnią praktykę zawodową. Uprawnienia architektoniczne nadają okręgowe komisje kwalifikacyjne IARP.

Rodzaje uprawnień architektonicznych

Wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień architektonicznych:

  • do kierowania robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektów budowlanych;
  • do projektowania;

Poza tym występują także rodzaje uprawnień architektonicznych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin na uprawnienia architektoniczne odbywa się w dwóch częściach:

  • Część pisemna - Testowa część pisemna przeprowadzana jest w specjalnie przygotowanej sali, w której panuje cisza i spokój. Dzięki czemu nic nie zakłóca skupienia osób egzaminowanych. Na pytania odpowiadać można zacząć po rozdaniu arkuszy i wysłuchaniu obowiązujących reguł. Zazwyczaj informacji o rozpoczęciu egzaminu udziela przewodniczący komisji. Kandydaci muszą zmierzyć się z mnóstwem pytań, głównie z zakresu przepisów i ustaw prawnych. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 75% pytań owocuje pozytywnym wynikiem.
  • Część ustna - W części ustnej egzaminu na uprawnienia architektoniczne można porozumiewać się tylko z komisją. Kandydaci losują zestaw pytań i przygotowują na nie odpowiedzi. Ich czas na stworzenie wyczerpującej temat wypowiedzi to maksymalnie 25 minut. Ponadto dwa, dodatkowe pytania mogą zadać członkowie komisji. Aby zdać i uzyskać uprawnienia architektoniczne należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, w tym dopuszczalna jest jedna niekompletna odpowiedź.

Jak widać, egzamin na uprawnienia architektoniczne nie łatwo jest zaliczyć. Jednak dzięki dużemu zaangażowaniu w naukę i chęci samorozwoju możliwe jest bezproblemowe uzyskanie wymarzonych uprawnień. Warto również na bieżąco śledzić zmiany w prawie budowlanym, ponieważ przydaje się to nie tylko na egzaminie, ale także w późniejszej pracy na budowie.

Jeśli nie uda Ci się zdać egzaminu ustnego, nie załamuj się i złóż wniosek o ponowne przystąpienie do niego.


Źródła:
 https://uprawnienia-architektoniczne.pl/ - Program egzaminacyjny
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon