DUKAT
DUKAT
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Informacje o egzaminie na uprawnienia

autor: Dukat

Branża budowlana wbrew pozorom nie jest zbyt łatwa, zwłaszcza dla osób, które pragną robić coś więcej, niż tylko pełnić funkcję pracownika budowlanego. Jeśli pragniesz projektować i kierować robotami budowlanymi, a także wykonywać szereg czynności, czy to technicznych, czy administracyjnych związanych z budową, to powinieneś rozpocząć starania o uprawnienia budowlane. Dokument ten wydawany jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane? Koniecznością jest ukończenie studiów w danej specjalizacji, a także odbycie praktyk zawodowych. Czas trwania praktyk zależny jest od zakresu uprawnień, o jaki ubiega się uczeń. Wyróżnia się dwa typy zakresów, czyli bez ograniczeń lub ograniczone.

Praktyka i wykształcenie to jedno. Jednak, aby zdobyć uprawnienia budowlane, trzeba uzyskać odpowiednią ilość punktów na egzaminie pisemnym i ustnym. Wiedzę i umiejętności wymagane na egzaminie uczeń pozyskuje przez lata studiów oraz czas praktyki zawodowej. Ponadto może korzystać z nauki internetowej. Wystarczy znaleźć program do nauki na uprawnienia budowlane, który zawiera pytania i zadania podobne z występującymi podczas oficjalnego sprawdzania wiedzy ucznia.

Co powinien zawierać program do nauki na uprawnienia budowlane? Przede wszystkim zakres informacji dostępnych w programie musi obejmować wszelkie zagadnienia związane z procesami budowlanymi oraz przepisami prawa budowlanego. Ponadto egzaminatorzy wymagają również od zdającego zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Dobrze dobrany program do nauki na uprawnienia budowlane pozwoli Ci zdobyć upragniony dokument, a także zdobyć cenną wiedzę, która z pewnością przyda się w przyszłości, kiedy będziesz już pełnić samodzielne funkcje techniczne na budowie.

Kiedy osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane, nie zdobędzie odpowiedniej ilości punktów na pisemnej części egzaminu, nie może przystąpić do zdawania części ustnej. Jednak nie warto w takiej sytuacji się załamywać. Egzamin organizowany jest przynajmniej dwa razy do roku, dzięki temu przyszli projektanci i operatorzy maszyn budowlanych mogą ponownie podjąć próbę uzyskania tak ważnego dla nich dokumentu. W takiej sytuacji należy również przeanalizować posiadaną wiedzę i ewentualne braki szybko uzupełnić. Pomocny może okazać się powrót do zagadnień omawianych w czasie studiów lub powtórzenie wiadomości z programem do nauki na uprawnienia budowlane. Powtórzenie całego materiału jest bardzo ważne, tym bardziej że przepisy prawne bezustannie ulegają zmianom.

Uprawnienia budowlane nadawane są w specjalnościach, takich jak:

  • inżynieria kolejowa, mostowa, hydrotechniczna, kolejowa, wyburzeniowa i konstrukcyjno-budowlana;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Źródła:
 http://uprawnienia-budowlane.pl/ - Program do nauki na egzamin
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon